Celým svým srdcem důvěřuj Hospodinu

SLOVO NA DEN 2

12. října 2016 v 11:14 | Vaness
Kralický překlad
Poněvadž jsi Hospodina, kterýž útočiště mé jest, a Nejvyššího za svůj příbytek položil, nepřihodí se tobě nic zlého, aniž se přiblíží jaká rána k stánku tvému. Nebo andělům svým přikázal o tobě, aby tě ostříhali na všech cestách tvých. Na rukou ponesou tě, abys neurazil o kámen nohy své. (Žalm 91:9-12)
Český ekumenický překlad
Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží. On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách. Na rukou tě budou nosit, aby sis o kámen nohu neporanil. (Žalm 91:9-12)
Bible21
Když Hospodinu řekneš: "Jsi mé útočiště," Nejvyššího když zvolíš za svůj příbytek, žádné neštěstí se ti nepřihodí, rána se vyhne tvému obydlí. Vždyť kvůli tobě pověřil anděly, na všech tvých cestách aby tě chránili, na rukou aby tě nosili, nohu o kámen aby sis nezranil. (Žalm 91:9-12)
 

Smiluj se nade mnou

12. října 2016 v 9:39 | Vaness

Plň svoji mysl Božím slovem

12. října 2016 v 9:36 | Vaness
 


Bůh tam už je..

12. října 2016 v 9:34 | Vaness

Bůh setře každou slzu

12. října 2016 v 9:32 | Vaness

Len Ver

12. října 2016 v 9:30 | Vaness

Som Kresťan

12. října 2016 v 9:27 | Vaness


"Pane, ten,kterého máš rád, je nemocen."

8. října 2016 v 21:16 | Vaness
Bůh slyší tvé modlitby.
Jan zaznamenává: "Sestry mu vzkázaly: Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." Někdo šel k Ježíši kvůli Lazarovi, a protože šel, Ježíš zareagoval. Uzdravení se neuskutečnilo po několik dní, ale bylo započato v okamžiku, kdy byl Pán povolán.
Říkal sis někdy, kam se dostanou tvé modlitby? "...nastalo na nebi mlčení...Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář...aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem. A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Boží tvář" (Zjevení 8;1-4). Proč nastalo na nebi mlčení? Protože se někdo modlil! V nebi se všechno pozastaví, aby bylo slyšet modlitby někoho takového, jako jsi ty. Modlitby všech Božích lidí vystupovaly k Bohu. To je úžasné! Tvá slova se nezastaví, dokud se nedostanou do Božího srdce, proto se nepřestávej modlit.
Všimni si toho, že ten, který šel k Ježíši kvůli Lazarovi, řekl: "Pane, ten, kterého máš rád, je nemocen." Nepostavil svou žádost na nedokonalé lásce toho, kdo byl potřebný, ale na dokonalé lásce Ježíše. Neřekl: "Ten, který tě miluje, je nemocen." Řekl: "...ten, kterého máš rád, je nemocen." To je něco jiného.
Síla modlitby nezávisí na schopnosti toho, kdo se modlí, ale na neměnící se lásce toho, který slyší. Nejsi rád? Možná jsi velmi zkažený, možná nerozumíš tajemství modlitby, ale toto je jasné: děj začíná v nebi tehdy, když se někdo na zemi modlí.
Jan 11;3

"Pane, nauč nás modlit se."

8. října 2016 v 21:13 | Vaness

Ale Kristus vysvětloval svým následovníkům, aby se modlili vždycky. Učil je tak ve svých kázáních i osobním příkladem. Jeho modlitby byly tak vřelé a tak přímé, že když jednou modlitbu dokončil, učedníci ho žádali: "Pane, nauč nás modlit se". Toužili mít s Bohem stejný kontakt jako Kristus.
Řekli jste už někdy: "Pane, nauč mě modlit se"? Modlitba by neměla být občasná nebo ojedinělá, vedená pouze momentální nouzí. Modlitba by měla být součástí našeho života jako třeba dýchání. Ještě nikdy náš svět nepotřeboval lidi, kteří se budou modlit, tak naléhavě jako dnes.
Stanete se jedním z nich?
Lukáš 11;1

Kam dál